ΦΙAΛΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φιαλίδιο υγραερίου βουτανίου 500 γρ. με ειδική βαλβίδα ασφαλείας που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του φιαλιδίου από την εστία οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
Πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας κατασκευής, καθώς κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO και ΕΝ417.
Κατάλληλο για χρήση με την εστία ασφαλείας ΤΑΙ GAS.